Met elkaar

Een nieuw collectief starten

Een nieuw collectief starten

Wil je een collectief starten? Hier nemen we je stap voor stap mee in het beginnen van een collectief. Met een collectief worden risico’s beheersbaar en worden werkenden echt beschermd voor als het even tegen zit. Met professionele partners zorgen met en voor elkaar; zo ontwikkelen we een duurzaam en groeiend bedrijf. Laten we beginnen!

Criteria

VastContract 2.0 verwelkomt aanvragen uit alle sectoren. Maar we zijn vooral geïnteresseerd in samenwerkingen wanneer:

 • De organisatie(s) minimaal 80 fte omvatten om risico’s samen te dragen
 • De organisatie in Nederland gevestigd is en de werkenden in Nederland belastingplichtig zijn
 • Ernaar streeft banen te behouden, inkomsten te verdelen en een gezonde bedrijfsstructuur heeft
 • Externe inhuur via intermediairs is beperkt tot uitsluitend piek en ziek; en ZZP’ers maximaal één jaar inzet
 • Gezamenlijk met alle betrokkenen kiest voor deze werkwijze en de beloning beoordeelt op waarde
 • Collectief werkt aan een betere gezondheid, skills en sociale zorg voor elkaar
 • Werkt met een transparante bedrijfsvoering en beloning van eigenaren
 • Aanvragen worden beoordeeld en geaccepteerd door een stuurgroep
 • Collectieven

  Geïnteresseerd in een collectief? Collectieven spelen al een sleutelrol in de samenleving. Met elkaar zijn we solidair en dat werkt herstel en bescherming in de hand. Een grote, maar ook spannende kans. De voordelen zijn legio: meer betrokkenheid, meer productiviteit, duurzamere banen en economisch zelfstandig werkenden.

  Omzetting

  De transformatie om werkenden van baanafhankelijk naar inkomenszeker te maken is groot. Het is dan ook belangrijk dat alle werkenden inspraak hebben in de transformatie. De juridische complicaties kunnen complex zijn, maar de winst is groot voor de organisatie en de werkenden. Wanneer de werkenden ervoor kiezen om deel te nemen in een collectief, nemen ze vrijwillig afscheid van de oude beloningsstructuur. Het arbeidsverleden van een werkende wordt bijvoorbeeld automatisch meegenomen in de sociale zekerheid van VastContract 2.0, maar je stapt uit het publieke bestel van het UWV. Het belangrijkste is om alle werkenden goed te informeren over de nieuwe werkvorm. Wij helpen daar graag bij.

  De sleutel tot succes

  De sleutel tot succes is goed bestuur en de juiste keuzes om een succesvol bedrijf te bouwen. Dit gaat in de eerste plaats om mensen, prestaties, beleid en nog veel meer. Binnen collectieven doen we dat met een goede twist. Collectieven zijn er om innovatie van bedrijven te stimuleren en werkenden te beschermen gedurende hun loopbaan. Gebaseerd op principes van een eerlijke en betere manier van samenwerken. Uitermate geschikt voor Semco-gestuurde organisaties, B-corp’s en social enterprises.

  Opzetten eigen collectief

  Een collectief zal een onderdeel zijn van de stichting die de sociale zekerheden organiseert. Binnen het collectief worden individuele afspraken gemaakt tussen werkende en werkgever. Lees meer hierover in ‘Werken in een collectief’. De organisatie bepaalt samen met de werkenden de randvoorwaarden en collectief gedragen risico’s vanuit minimumvoorwaarden, beter mag vanzelfsprekend altijd. Wanneer iedereen akkoord is, kunnen de werkenden zich verenigen in een collectief en de werkzaamheden voortzetten onder betere voorwaarden.

  Afspraken die in het collectief genomen moeten worden zouden kunnen zijn:

 • Eigen risico werkenden (0 - 2 maanden)
 • Afloop eigen risico werkgever* (0 - 1 jaar)
 • Referteperiode inkomensverlies (3 maanden - 1 jaar)
 • Hoogte dekking collectief bij ziekte (€50.000 - €300.000)
 • Hoogte dekking collectief bij inkomensverlies (€50.000 - €300.000)
 • Minimum uurtarief (minimaal €16 - €50)
 • Werkingssfeer (Pensioenfonds - lijfrente)
 • Welke partners faciliteren het collectief
 • *behalve bij zelfstandigencollectieven

  Inschrijven voor de nieuwsbrief

  Let op!

  Deze website is gemaakt om met elkaar de arbeidsmarkt van morgen te bouwen en werkenden inkomenszekerheid te geven. Wil jij ook bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen?