Gebaseerd op cijfers

De pilot

De pilot

De overheid is al eigenrisicodrager voor de werknemersverzekeringen en biedt ambtenaren veel inkomenszekerheid. De private sector kan dit nog niet, omdat contracten en het ontlopen van risico’s de norm is geworden. Met VastContract 2.0 willen we aantonen dat private organisaties, in samenwerking met marktpartijen, hun werkenden ook inkomenszekerheid kunnen bieden. Om dit aan te tonen, kiezen we ervoor om met geselecteerde bedrijven en leveranciers werkenden centraal te stellen en zekerheden beter te organiseren.

Waarom een pilot

Met VastContract 2.0 worden risico’s geminimaliseerd voor bedrijven, werkenden en de maatschappij. Hierdoor is het onze overtuiging, ondersteund door empirisch onderzoek van de SER (juni 2021), dat sociale partners in de markt dit samen moeten oppakken.

Dat vraagt om innovatie binnen de arbeidsmarkt, maar dit moet vooral zorgvuldig en transparant worden gedaan; het heeft tenslotte grote impact op veel, hardwerkende, mensen. Daarnaast spelen er meerdere stakeholders een belangrijke rol. Om die samenwerkingen te testen en te optimaliseren gaan we eerst een pilot uitvoeren om zo aan te tonen dat dit model, VastContract 2.0, voor iedereen werkt voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

We meten de impact van VastContract 2.0 op maatschappelijk (kosten), organisatie (rendement) en individueel (inkomenszekerheid) niveau. Samen met interne en externe onderzoeksteams worden de succesfactoren bepaald en de pilot waar nodig verder verbeterd.

Timeline

timeline
Wat willen we bereiken

Wij hebben er vertrouwen in dat we door middel van de pilot kunnen bewijzen dat de nieuwe, voorgestelde innovatie gaat leiden tot onderstaande punten.

Waar de SER in het rapport van juni 2021 vooral aanstuurt op het centraal regelen van de arbeidsmarkt, willen wij vooral de regie teruggeven aan het individu en de mens centraal stellen. Ook zijn de stappen van de SER voor beteringen tot 2026 vooral gestoeld op uitkomsten: De SER doet voorstellen die flexibele arbeidsrelaties terugdringen en het gebruik van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor werkgevers aantrekkelijker maken. Deze zaken zijn ook belangrijk, maar stellen niet de mens zelf centraal. Daarom willen wij gaan sturen op de vier onderstaande pijlers om wél de mens centraal te stellen:

De werkende centraal
Inkomen

Inkomen

We gaan belonen naar waarde: de regie ligt bij het individu. Als het even tegenzit dan is er steun vanuit het collectief en het loopbaanfonds. Inkomenszekerheid realiseren we door doorontwikkeling en door werken van werk naar werk te stimuleren, ook voor een werkende die net tussen wal en schip valt.

Gezondheid

Gezondheid

Door preventief te investeren in de gezondheid van werkenden kunnen we periodiek beoordelen of iemand in staat is om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. Zo werken we preventief aan een gezonde lifetime employability. Bovendien: gelukkige werknemers (gezond en vitaal) zijn vijftien tot twintig procent meer productief.

Skills

Skills

Om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, of om in te springen op nieuwe kansen en persoonlijke wensen, zullen we met marktpartijen kijken of iemand de skills heeft en behoudt om beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Door eenvoudige assessments wordt er preventief geïnvesteerd om horizontale of verticale carrièrestappen te stimuleren die passen bij het individu en de loopbaan.

Impact

Impact

Collectief werken aan een betere en eerlijkere arbeidsmarkt waarin het individu centraal staat op basis van solidariteit, betrokkenheid en transparantie. Een werkwijze die inzichtelijk is voor interne en externe partijen en ruimte om met elkaar te verbeteren. Dit is wat leidt tot werkgeluk én impact.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Let op!

Deze website is gemaakt om met elkaar de arbeidsmarkt van morgen te bouwen en werkenden inkomenszekerheid te geven. Wil jij ook bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen?