Samen sterker

Over ons

Over Stichting VastContract 2.0

VastContract 2.0 is een stichting (of een andere nader te bepalen rechtsvorm) welke voor en rondom individuen werkcollectieven helpt opzetten, hen voorziet van sociale verzekeringen en hen de regie over de besteding van loonkosten teruggeeft. De stichting verzorgt de spelregels voor aangesloten partners om de administratie en zekerheden voor modern werkenden optimaal te organiseren, maar is niet betrokken bij de voorwaarden die de modern werkende met zijn of haar opdrachtgever afspreekt.

Initiatiefnemer: Edward Belgraver

Als mens en ondernemer maak ik me hard om de wereld om me heen mooier en beter te maken. Dit doe ik als ondernemer door complexe zaken te ontdoen van onzinnige en complexe regels. In de arbeidsmarkt heb ik daarin mijn passie én meer dan genoeg uitdaging gevonden!

Door vanuit werkenden te denken en organiseren proberen we continu een hoogwaardige bijdrage te leveren aan een kwalitatief betere arbeidsmarkt. Waarbij vanzelfsprekend de belastingen en sociale zekerheid perfect geregeld zijn, maar ook de toegankelijkheid tot opleidingen, loopbaanontwikkelingen en diensten gericht op arbeidsparticipatie en het verhogen van de gezondheid, welzijn en bescherming van werkenden.

Centraal in mijn dienstverleningen probeer ik door slimme automatisering en innovatieve producten handvatten te bieden voor de klant- en arbeidsmarktvraagstukken van vandaag én morgen. Ofwel de markt benaderen, waarbij arbeid het uitgangspunt is van vraagstukken. In dit gedachtegoed heb ik het initiatief genomen om VastContract 2.0 te beginnen.

Visie

Een eerlijke arbeidsmarkt van de toekomst zorgt voor inkomenszekerheid, gezondheid en een privéleven voor alle werkenden en helpt werkgever en werknemer in te spelen op veranderingen in de maatschappij.

Missie

Stichting VastContract 2.0 wil landelijk de voortrekker van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zijn, waarbij zij de mens centraal stelt en samenwerkingen faciliteert om de regie over de loopbaan weer terug te geven aan de werkenden.

Vergoeding

Elk collectief krijgt een eigen whitelabel-platform van VastContract 2.0 om haar werkenden VastContract 2.0 aan te bieden. En zo de beloftes waar te kunnen maken en alles goed te regelen en controleren neemt de stichting een aantal verantwoordelijkheden op zich en vraagt daarvoor aan de collectieven een vergoeding. De vergoeding voor de faciliteiten om de partners te ondersteunen zijn 2%. Daarvan wordt de verloner betaald, het bestuur, kosten stuurgroep, kosten loonadministratie, impactmeting, accountant, bestuur, pilot begeleiding en andere zaken. Voor een volledig overzicht hiervan worden jaarrekeningen met winst- en verliesrekening gepubliceerd.

Organisatiestructuur
Inschrijven voor de nieuwsbrief

Let op!

Deze website is gemaakt om met elkaar de arbeidsmarkt van morgen te bouwen en werkenden inkomenszekerheid te geven. Wil jij ook bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen?