Met elkaar

Whitelabel collectieven

Whitelabel collectieven

Het opzetten van een eigen werknemerscollectief gebeurt door middel van het gebruik van een whitelabel-platform dat is ontwikkeld door Stichting VastContract 2.0 in samenwerking met haar dienstverleners. Op deze site vindt men de loonstroken, maar worden ook alle faciliteiten geboden met als doel inkomenszekerheid. Technologie maakt het inmiddels mogelijk om te voldoen aan individualisering van de arbeidsmarkt en de werkende centraal te zetten in de loopbaan.

Adviseurs

We hebben steeds meer accountants, advocaten en bedrijfsadviseurs nodig om organisaties te kunnen adviseren om de beste werkgever te worden met de beste werkenden. Wil je werknemerscollectieven aanbevelen, dan nodig we je graag uit om onze dienstverlening toe te lichten en je te accrediteren als verbonden adviseur. De belangrijkste beoordeling is de waarde bepalen van de werkende en beoordelen of een organisatie past bij de doelstellingen van een collectief. Een collectief is niet voor elk type bedrijf. Zo is een collectief niet bedoeld voor winstmaximalisatie. Een collectief is bedoeld om werkenden naar waarde op de balans te krijgen.

[your name].vastcontract.nl

Met het opzetten van een eigen collectief creƫert een organisatie (of een groep van organisaties) een eigen online domein om werkenden te faciliteren. Eenvoudig kunnen daar op collectief niveau voordelen worden gefaciliteerd, maar ook zijn er voordelen beschikbaar van de verschillende aanbieders.

Partners kiezen

Bij het opzetten van een whitelabel-platform krijg je de mogelijkheid om te kiezen uit samenwerkingen met verschillende gerenommeerde partners die aan de randvoorwaarden van Stichting VastContract 2.0 voldoen om een collectief te mogen faciliteren. Voordat een individu gaat deelnemen aan een (nieuw) collectief kan hij of zij altijd inzien met welke dienstverleners en onder welke voorwaarde het collectief is gestart en welke resultaten het collectief heeft.

Reviews

Doordat het opzetten van collectieven zo transparant is opgezet, kan de werkende ook zelf een collectief kiezen. Zo worden er uit de impactmeting ervaringen gedeeld, maar ook de duur van de samenwerking en generieke cijfers over ziekte en gedekt inkomensverlies zegt iets over het succes van het collectief. Je werkt namelijk niet voor een bedrijf maar met een bedrijf.

Transparantie

Elk collectief deelt intern en extern hun prestaties op de verschillende cruciale onderdelen van VastContract 2.0. Dit is niet alleen ter controle, maar juist ook om het bewustzijn van alle betrokken partijen, en vooral de werkenden, te verhogen zodat op tijd kan worden bijgestuurd waar nodig of successen openlijk kunnen worden gevierd. Een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld het percentage kort verzuim, lang verzuim, inloop, uitloop, tevredenheid en de stand van de fondsen. Deze worden ook altijd gecontroleerd door externe partijen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Let op!

Deze website is gemaakt om met elkaar de arbeidsmarkt van morgen te bouwen en werkenden inkomenszekerheid te geven. Wil jij ook bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen?