Inkomenszekerheid

Modern werkenden

Modern werkenden

Empirisch onderzoek toont aan dat het vaste contract de meeste inkomenszekerheid geeft, maar deze zekerheid is steeds onzekerder geworden. Veel werkenden met een vast contract worden beperkt opgeleid en zijn daardoor slechts goed in één taak binnen hun baan en zijn daardoor extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt als het dan toch mis gaat. De gouden kooi van het vaste contract zorgt daarnaast voor veel burn-outs en juridische conflicten.

Werkende bepaalt

Wij geloven in een arbeidsmarkt waarbij niet de juridische constructen, maar de mens centraal staat. Dit doen we door inkomenszekerheid te bieden aan alle werkenden tot 68 jaar en automatisch ook spaart voor daarna. Op basis van de loonkosten krijgen werkenden de regie over hun voorwaarden en kunnen zij met behulp van partners werken aan ‘lifetime employability’. En als het tegenzit bij beroepsarbeidsongeschiktheid krijg je een éénmalige uitkering en ben je onvoorwaardelijk verzekerd van inkomen tot 68 jaar.

Eigen regie

Dat wat je verdient staat op je loonstrookje. Toch? Op je loonstrookje staan alleen je brutoloon en je nettoloon. De werkelijke werkgeverslasten, daar heb jij vaak geen zicht op. Het wordt tijd om het heft in eigen handen te nemen.

Want hoeveel verdien je nu echt? En hoe groot is het aandeel waarover je niet zelf mag beslissen? Waar gaat al dat geld eigenlijk naartoe en wat gebeurt ermee? Laten we eens stapsgewijs door jouw waarde gaan in het model hieronder.

Note: Werk jij via payroll of word je uitgezonden, dan is de factor al bekend en kun je rekenen met die factor.

Ontransparante loonkosten

Vanzelfsprekend weet je wat je bruto verdient en hoeveel je netto overhoudt. Maar wat kost je nu eigenlijk? Deze black box is vaak onbekend. De risico’s op arbeid kun je verzekeren, maar zijn vaak onvoorspelbaar omdat de arbeidsrelatie complex is gemaakt. Daardoor weet je dus niet van tevoren wat iets werkelijk gaat kosten. Je kunt werken via een intermediair, dan werken ze met een factor inclusief hun marge, maar dat maakt het allemaal niet eerlijker of transparanter.

1/3

Transparante loonstrook

Hier zie je in categorieën hoe loonkosten zijn opgebouwd. Helaas zijn de voorwaarden bij praktisch elk bedrijf en elke sector verschillend. Bij werkgeverslasten moet je denken aan vakantiegeld en -dagen, een pensioenvoorziening en cao-verplichtingen. De werknemersverzekeringen zijn het UWV, dit kost ongeveer 18%, en de overhead zijn administratiekosten, juridische kosten, verzekeringen en risico’s bij ziekte en conflicten.

2/3

Naar belonen op waarde

Door sociale zekerheden beter te organiseren, kunnen we de overhead goedkoper maken. Dit komt direct ten goede aan de werkende. Met elkaar bepalen we de loonwaarde en over de secundaire arbeidsvoorwaarden neem jij de regie. En voor dezelfde kosten als de werknemersverzekeringen, investeer je niet meer in het UWV maar in je eigen loopbaan en later. Dit bedrag blijft altijd van jou, wel zo eerlijk.

3/3

Let op!

Deze website is gemaakt om met elkaar de arbeidsmarkt van morgen te bouwen en werkenden inkomenszekerheid te geven. Wil jij ook bijdragen aan de arbeidsmarkt van morgen?